Category Archives: Software

400 bài đã đăng

Các bài đã đăng chung quanh đề tài Raspberry Pi, từ năm 2014 đến nay (khoảng 414 bài). Các bài đặt gần nhau có thể có liên quan nhau. Một số có thể cần cập nhật do phần cứng hay phần mềm liên quan đã được nâng cấp.

Continue reading

Comments Off on 400 bài đã đăng

Filed under Software

Nextcloud và Minidlna

Nextcloud bảo vệ thư mục data nên nếu chia sẻ file trong thư mục data với Minidlna thì có thể khiến Minidlna không hoạt động. Chúng ta sẽ dùng External storage để giải quyết vấn đề này.

 • Trước hết giả sử đã cài đặt minidlna, nextcloud, cấu hình và phân quyền đúng.
 • Các thư mục video, music và picture dùng cho minidlna đặt ở thư mục /minidlna của partition hay physical volume riêng.
Continue reading

Comments Off on Nextcloud và Minidlna

Filed under Software

fstab

/etc/fstab là một trong những file quan trọng nhất trong hệ thống dựa trên Linux, vì nó lưu trữ thông tin tĩnh về hệ thống file, mount point của chúng và các mount options. Chúng ta sẽ tìm hiểu để biết chi tiết về cấu trúc của nó và cú pháp mà chúng ta có thể sử dụng.

1. Thiết bị khối
2. Mount point
3. Kiểu file system
4. Options
5. Sao lưu
6. Fsck
Continue reading

Comments Off on fstab

Filed under Software

Bảo hành tại Tiki – FPT

Màn hình AOC 32″ 2K của tôi bị sọc rồi không lên hình.
Nhờ Tiki bảo hành, Tiki chuyển cho người bán Le Huy Computer.
Le Huy nói không có trách nhiệm bảo hành, chuyển cho FPT.

Continue reading

Comments Off on Bảo hành tại Tiki – FPT

Filed under Software

Tùy biến iRedMail (free version)

 1. Cài đặt iRedMail sau proxy server
 2. Chứng chỉ SSL để gời mail internet
 3. Thêm Adminer
 4. Thêm Rainloop
 5. iRedMail script
 6. Dùng subdomain
 7. Sửa lỗi password plugin của Roundcube
 8. Thay đổi kiểu mã hóa mật khẩu
 9. Gởi mail qua relay host
 10. Master user
 11. Mail server cho nhiều domain
 12. Auto config – auto discover
Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Mail server cho nhiều domain

Một mail server có thể phục vụ cho nhiều domain, ngoài domain được thiết lập khi cài đặt. Việc cấu hình nhiều email domain cho mail server tương tự nhau với các mail server postfix – dovecot – amavis.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Rainloop + password plugin

Rainloop là email client đơn giản, hiện đại và nhanh chóng trên nền web.

Rainloop cho nhập sẵn nhiều account, chuyển qua lại giữa các account dễ dàng.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Google Apps for Edu của tôi tiêu rồi

Tài khoản Google Apps for Edu tôi đã có hàng chục năm nay đã bị đổi sang bản dùng thử Google Workspace Business Starter, và rồi hết hạn. May mắn là còn vào được trang admin tại https://admin.google.com/a/cpanel/yr.domain để xóa bớt tài khoản email không quan trọng, sau đó chịu chi phí $1.8 / account / tháng để vào lấy dữ liệu.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Autoconfig – Autodiscover

Autoconfig autodiscover giúp người dùng dễ dàng cài đặt tài khoản email trong các ứng dụng có hỗ trợ như Thunderbird hay MS Outlook, mà không cần biết các tham số như imap server, pop3, smtp server.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Nginx – Location block

Location có thể được xác định bằng cách sử dụng một chuỗi tiền tố hoặc bằng cách sử dụng regular expression.

 • Nếu không có tiền tố nào trong một khối location thì chuỗi sau location sẽ được so khớp với phần đầu của URI được yêu cầu.
 • Dấu = được sử dụng để so khớp chính xác location với URI được yêu cầu.
 • Dấu ~ được sử dụng để so sánh có phân biệt chữ hoa/thường với URI được yêu cầu.
 • Dấu ~* được sử dụng để so sánh không phân biệt chữ hoa/thường với URI được yêu cầu.
 • Dấu ^~ được sử dụng để thực hiện so sánh chuỗi dài nhất của URI khớp với regular expression.
Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software