Category Archives: Software

Bảo hành tại Tiki – FPT

Màn hình AOC 32″ 2K của tôi bị sọc rồi không lên hình.
Nhờ Tiki bảo hành, Tiki chuyển cho người bán Le Huy Computer.
Le Huy nói không có trách nhiệm bảo hành, chuyển cho FPT.

Continue reading

Comments Off on Bảo hành tại Tiki – FPT

Filed under Software

Tùy biến iRedMail (free version)

 1. Cài đặt iRedMail sau proxy server
 2. Chứng chỉ SSL để gời mail internet
 3. Thêm Adminer
 4. Thêm Rainloop
 5. iRedMail script
 6. Dùng subdomain
 7. Sửa lỗi password plugin của Roundcube
 8. Thay đổi kiểu mã hóa mật khẩu
 9. Gởi mail qua relay host
 10. Master user
 11. Mail server cho nhiều domain
 12. Auto config – auto discover
Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Mail server cho nhiều domain

Một mail server có thể phục vụ cho nhiều domain, ngoài domain được thiết lập khi cài đặt. Việc cấu hình nhiều email domain cho mail server tương tự nhau với các mail server postfix – dovecot – amavis.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Rainloop + password plugin

Rainloop là email client đơn giản, hiện đại và nhanh chóng trên nền web.

Rainloop cho nhập sẵn nhiều account, chuyển qua lại giữa các account dễ dàng.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Google Apps for Edu của tôi tiêu rồi

Tài khoản Google Apps for Edu tôi đã có hàng chục năm nay đã bị đổi sang bản dùng thử Google Workspace Business Starter, và rồi hết hạn. May mắn là còn vào được trang admin tại https://admin.google.com/a/cpanel/yr.domain để xóa bớt tài khoản email không quan trọng, sau đó chịu chi phí $1.8 / account / tháng để vào lấy dữ liệu.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Autoconfig – Autodiscover

Autoconfig autodiscover giúp người dùng dễ dàng cài đặt tài khoản email trong các ứng dụng có hỗ trợ như Thunderbird hay MS Outlook, mà không cần biết các tham số như imap server, pop3, smtp server.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Nginx – Location block

Location có thể được xác định bằng cách sử dụng một chuỗi tiền tố hoặc bằng cách sử dụng regular expression.

 • Nếu không có tiền tố nào trong một khối location thì chuỗi sau location sẽ được so khớp với phần đầu của URI được yêu cầu.
 • Dấu = được sử dụng để so khớp chính xác location với URI được yêu cầu.
 • Dấu ~ được sử dụng để so sánh có phân biệt chữ hoa/thường với URI được yêu cầu.
 • Dấu ~* được sử dụng để so sánh không phân biệt chữ hoa/thường với URI được yêu cầu.
 • Dấu ^~ được sử dụng để thực hiện so sánh chuỗi dài nhất của URI khớp với regular expression.
Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Khai báo SSL theo server name

Nhiều domain, subdomain có thể dùng cho một website, khi đó khai báo khối server sẽ lặp lại chỉ khác server_name và các khai báo SSL.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Redirects và curl

HTTP redirects

“Redirect” là một phần cơ bản của giao thức HTTP. Khái niệm này đã có và được ghi trong thông số kỹ thuật đầu tiên (RFC 1945), được xuất bản vào năm 1996, và nó vẫn được sử dụng phổ biến kể từ đó.

Redirect chính xác như ý nghĩa của từ: chuyển hướng.

Máy chủ gửi lại một hướng dẫn cho máy khách thay vì trả lại nội dung mà máy khách muốn. Máy chủ cho biết “hãy xem ở đây để tìm thứ mà bạn đã cần”.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

www-data và doveadm

Một số ứng dụng gặp lỗi khi www-data cố gắng gọi doveadm, thí dụ Password plugin của Roundcube hay Postfixadmin. Thông báo lỗi là không thể đọc các chứng chỉ Let’s Encrypt!

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software