Pi-hole

Pi-hole là một “Network-wide Ad Blocking”, là một lổ đen cho các quảng cáo trên internet.

Cài đặt Pi-hole trên RPi, các quảng cáo sẽ được lọc bỏ cho toàn mạng cục bộ.

Cài đặt

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

Script cài đặt sẽ có vài câu hỏi, đa số sẽ được chấp nhận mặc định, ngoại trừ:

  • IP tĩnh của Pi-hole server: Nếu cài đặt từ xa qua ssh, trình cài đặt sẽ nhận nhầm ip của máy ở xa.
  • Lighhttp: Nếu trên RPi đã có web server rồi thì không cần cài, sau đó sẽ phải tạo soft link 2 thư mục adminpihole từ /var/www/html vào thư mục www đang dùng.

Sau khi cài đặt Pi-hole

Sửa lại DNS trên router là IP của Pi-hole server.

Chú thích

Nếu PHP trên Pi-hole server chưa có extension sqlite3 thì vài module của Pi-hole không chạy được.

Cài đặt  PHP extention sqlite3 qua dòng lệnh:

sudo apt-get install php7.3-sqlite

rồi khởi động lại web server.

Comments Off on Pi-hole

Filed under Software

Comments are closed.