Tận dụng vỏ hộp RPi 2/3 cho RPi 4

Vỏ hộp chính thức dành cho RPi 2/3 gồm  5 mảnh tháo lắp, trong đó có 2 mảnh sửa lại một chút là có thể dùng cho RPi 4.

Khác biệt lớn nhất của RPi 4 so với các phiên bản trước là hoán đổi vị trí của cụm USB và LAN.

Vì vậy cần phải gọt gờ ngang ở vị trí A để có thể lắp vừa cụm USB (cho giống với B)

Nắp hông bên trái có các lổ nguồn, âm thanh, hdmi khác biệt nhiều giữa RPi 4 và các phiên bản trước. Có thể chỉnh sửa không khó để dùng với RPi 4, tuy nhiên có thể bó nắp hông cho thoáng vì RPi 4 tỏa nhiệt nhiều.

Nắp trên cùng màu trắng có thể khoét lổ để lắp quạt. Quạt ở vị trí rất gần với chip SoC nên chỉ cần dùng 3.3v để giảm tốc độ quạt.

Ngoài ra, vì RPi 4 dùng cổng nguồn kiểu C nên nếu tận dụng nguồn RPi 3 B+ thì cần có adaptor đổi kiểu micro USB sang C.

Comments Off on Tận dụng vỏ hộp RPi 2/3 cho RPi 4

Filed under Software

Comments are closed.