[Tasmota] SetOption13 – Lợi và Hại

Nhiều người muốn công tắc (với firmware Tasmota) phản ứng tức thì khi chạm (thay vì 1 giây sau) nên chạy lệnh SetOption13 ON

Tuy nhiên, khi đó các thiết kế “nhiều chạm” bị vô hiệu hóa.

 • 1 chạm: Đổi trạng thái ON/OFF
 • 2 chạm: Hoán đổi nút thứ 1 sang nút thứ 2 (nếu có)
 • 3 chạm: Cho phép cấu hình wifi bằng ESP8266 SmartConfig chạy trên Android (chỉ với firmware classic)
 • 4 chạm: Đặt IP thiết bị là 192.168.4.1 và chạy một web server để cấu hình wifi
 •  5 chạm: Setup wifi qua WPS
 •  6 chạm: Restart
 • 7 chạm: Update firmware qua OTA

Hủy bỏ SetOption13 ON bằng cách chạy lệnh SetOption13 OFF hay chạm và giữ khoảng 16 giây (4 lần giá trị đặt bởi SetOption32 – mặc định là 4 giây)

Chú thích

 • Với sonoff T1, 1 chạm = 2 chạm = ON/OFF
 • Với sonoff T1, không thể đặt setOption13 = OFF bằng cách chạm và giữ 16 giây
 • Khi lắp đặt công tắc sonoff với firmware Tasmota, nên giữ mặc định setoption13 = OFF. Khi đó có trục trặc về wifi hay update firmware cũng không cần tháo công tắc ra, sử dụng 3 – 7 chạm tùy tình huống. Khi công tắc chạy ổn định thì setoption13 = ON
 • Khi chạm 3 lần, chỉ có thời gian 1 phút để dùng app ESP8266 SmartConfig (trên Android) để kết nối và cài đặt wifi. Tính năng này chỉ có trên firmware classic.

Comments Off on [Tasmota] SetOption13 – Lợi và Hại

Filed under Software

Comments are closed.