[Tasmota] Vào trang cấu hình firmware

Thông thường flash xong thì xuất hiện wifi sonoff-xxxx hay iTead-1000… (password 12345678), kết nối vào đó để vào trang cấu hình 192.168.4.1 Tuy nhiên đôi khi không có mạng wifi như trên xuât hiện, ngắt và cấp điện trở lại cũng không.

Khắc phục bằng cách chạm vào nút đầu tiên 4 lần để kích hoạt webserver tại 192.168.4.x

Chú thích

Bo mạch tháo ra để flash firmware chứa chip ESP8266, chip wifi… Phần đế chỉ chứa các relay và mạch điều khiển nó. Vì vậy có thể cấu hình Tasmota với chỉ bo mạch đã tháo rời.

Comments Off on [Tasmota] Vào trang cấu hình firmware

Filed under Software

Comments are closed.