RPi 4 8GB RAM có gì mới?

Raspberry Pi Foundation vừa ra thêm phiên bản 8GB cho RPi 4.

Không có gì mới về phần cứng, ngoại trừ RAM 8GB và bộ phận quản lý nguồn được thiết kế lại để nuôi 8GB RAM.

Về phần mềm, hệ điều hành đổi tên từ Raspbian thành Raspberry Pi OS, thêm phiên bản 64bit beta.

Cho đến thời điểm hiện tại, Raspberry Pi OS chỉ có sẵn ở dạng 32 bit, điều đó có nghĩa là nó không thể cho phép một tiến trình duy nhất sử dụng hơn 4GB RAM, mặc dù nó có thể sử dụng tất cả 8GB khi trải rộng trên nhiều tiến trình.

Hệ điều hành 64 bit cho phép các ứng dụng 64 bit có thể sử dụng nhiều hơn 4GB RAM trong một tiến trình. Nó cũng có thể dẫn đến bộ nhớ đệm nhiều hơn và hiệu suất tổng thể tốt hơn.

tomsharware.com đã có thử nghiệm trên RPi 4 8GB và có kết luận là:

Có rất ít sự khác biệt về hiệu suất giữa RPi 4B bản 4GB và bản 8GB. Phiên bản 8GB vượt trội ở tác vụ đọc file có kích thước lớn.

https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-4-8gb-tested

Comments Off on RPi 4 8GB RAM có gì mới?

Filed under Software

Comments are closed.