WordPress Multi-domain

WordPress gắn với một domain cụ thể trong các link nội bộ. Muốn sử dụng thêm domain cùng trỏ đến WordPress thì cần hóa giải hành động nêu trên. Trong số nhiều hướng dẫn cho WordPress Multi-domain, cách làm sau là đơn giản nhất

Mở file wp-config.php trong thư mục WordPress, tìm đến dòng $table_prefix, dán dưới dòng này nội dung sau đây

define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);

Xong rồi! Vào trang admin Settings – General, nếu các dòng WordPress Address (URL) Site Address (URL) bị mờ đi là thành công

WordPress multi-domain

Bước tiếp theo là cho một doman khác trỏ đến thư mục WordPress và test.

Thí du trang này có 3 domain: pi.lyle.info, lyle.info, pi.lyle.info. Việc gán nhiều domain cho WordPress có thể là bước chuẩn bị trước khi redirect các domain phụ về domain chính.

Chứng chỉ SSL có thể đăng ký qua Let’s Encrypt hay gởi domain qua cloudflare.com và đăng ký SSL qua cloudflare.com

Comments Off on WordPress Multi-domain

Filed under Software

Comments are closed.