Vỏ hộp RPi 4

Máy tính RPi này thông thường có nhiệt độ SoC dưới 45oC, nhiệt độ phòng 30oC, bao gồm

  • 2 thẻ ATM cũ
  • quạt 5V chạy 3.3V để không ồn, không rung
  • thẻ nhớ 256MB để khởi động
  • SSD 256GB có các partition Boot, Root và Data
  • RPi 4B
  • Ốc vít, trụ nhựa

 

Comments Off on Vỏ hộp RPi 4

Filed under Software

Comments are closed.