Khởi động lại router từ xa

Thông thường chúng ta không cho phép login vào router từ WAN, vì vậy không thể vào giao diện web của router để chạy lệnh Reboot.

Chúng ta xem xét trường hợp có switch (như sOnOff Basic) đứng trước router:

Router <--output-- [sOnOff Basic] <--input-- Ổ điện

Chúng ta có thể kết nối với sOnOff từ xa qua Hass, và dùng sOnOff để ngắt nguồn điện của Router. Tuy nhiên khi đó chúng ta cũng mất liên lạc với sOnOff (và Hass) vì không còn wifi, do đó không thể bật lại sOnOff.

Vì sOnOff bật/tắt nguồn output trong khi vẫn được nuôi từ nguồn input nên nếu sOnOff (và Hass) tự động kết nối qua mạng wifi dự phòng (hay có VPN server ở nhà) thì chúng ta lại có thể liên lạc với sOnOff.

Có một cách đơn giản hơn nữa, thiết lập một rule cho sOnOff: tự động cấp lại nguồn cho output sau khi ngắt điện 10 giây. Rule này chỉ phụ thuộc vào sOnOff, không cần wifi.

Rule1 On Power1#State=0 Do RuleTimer1 10 EndOn On Rules#Timer=1 Do Power1 On EndOn
Rule1 On

Chú thích

  1. Một số router có thể cấu hình qua ứng dụng chạy trên điện thoại.
  2. Các router bình thường có thể cho phép cấu hình từ xa qua giao diện web.

Khi đó có thể reboot router không qua trung gian sOnOff

Comments Off on Khởi động lại router từ xa

Filed under Software

Comments are closed.