Nhiệt độ RPi 3B+

RPi 3B+ được đặt trong hộp chính hảng, không đậy nắp hông.

Nhiệt độ phòng 33oC, có quạt trần.

Nhiệt độ đo bằng lệnh vcgencmd measure_temp, sau khi máy chạy ít nhất 1 giờ, đo 5 phút/lần trong 10 lần.

  1. RPi dùng SSD, cấp nguồn từ USB: 61oC (không quạt 65oC)
  2. RPi dùng HDD, cấp nguồn từ USB và chân 4+6 GPIO: 64oC (không quạt 68oC)

Nếu lắp 3 tản nhiệt nhôm, nhiệt độ có thể giảm 3 – 4 oC

Không bật quạt, nhiệt độ có thể tăng 3 – 4 oC

Đậy các nắp hông của box, nhiệt độ có thể lên trên 70oC. Càng gần 70oC RPi càng trì trệ mặc dù tổng % chiếm dụng CPU rất ít.

Tóm lại, với RPi 3B+, nhiệt độ dưới 80oC là bình thường, càng dùng nhiều nguồn thì càng nóng. Cần thêm các giải pháp tản nhiệt như tản nhiệt đồng/nhôm.

Comments Off on Nhiệt độ RPi 3B+

Filed under Software

Comments are closed.