Lỗi khó xác định

Hiện tượng là không thể đăng nhập Rain loop, không thể kết nối với smtp serverimap server, không thể gởi fax bằng Hylafax, báo lỗi khi chạy iptables -S…, thậm chí treo khi reboot

Chạy lệnh uname -r để biết kernel release (thí dụ 4.14.34-v7+) nhưng trong /lib/modules chỉ có phiên bản khác, hoặc lệnh ls /lib/modules/$(uname -r) báo lỗi không có file/thư mục => đây là nguyên nhân gây lỗi, kernel trên đĩa boot và kernel OS không giống nhau.

  • Có thể khắc phục bằng cách tạo link từ phiên bản khác đó sang phiên bản kernel release.
  • Cách giải quyết căn bản hơn là xem lại đĩa boot, có thể là mini sdcard hay partition ổ cứng/SSD/flash. Thông thường lỗi do đĩa boot chứa file có version khác với kernel release. Chép lại đĩa boot đúng kernel release sẽ giải quyết được vấn đề.

Comments Off on Lỗi khó xác định

Filed under Software

Comments are closed.