Phiên bản parallel lạ lùng

Đó là GNU parallel version 20141022

Khi chạy, parallel luôn in ra dòng thông báo yêu cầu trích dẫn thông tin bản quyền

O.Tange (2011): GNU Parallel - The Command-Line Power Tool,
;login: The USENIX Magazine, February 2011:42-47.

hoặc trả 10.000 Euro.

Thông báo trên chỉ biến mất khi người dùng gõ will cite, hứa sẽ trích dẫn

 

Leave a Comment

Filed under Software

Comments are closed.