Etcher: Ghi ảnh đĩa vào USB, thẻ nhớ

  • Với cùng tính năng ghi file ảnh đĩa, trong khi Win32DiskImager chỉ chạy trong Windows thì Etcher có các phiên bản Windows, OS X và Linux.
  • Etcher chấp nhận cả file ảnh đĩa đã nén, tự động chọn ổ đĩa ghi là USB hay SD Card
  • Cho phép ghi trên cả ổ cứng rời (unsafe mode).
  • Etcher không hiện tốc độ ghi trong quá trình ghi, tuy nhiên ghi rất nhanh

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *