Dùng ổ cứng gắn ngoài cho RPi 2

Ổ cứng gắn ngoài tiêu thụ điện nhiều, ngoại trừ một số SSD, cho nên nói chung cần phải dùng hub có cấp điện riêng.

Bình thường, RPi version 2B trở về trước có 600mA được cấp chung cho 4 USB và cổng LAN.

Tuy nhiên chúng ta có thể tăng công suất này lên 1200mA bằng cách thêm các dòng lệnh sau trong /boot/config.txt.

max_usb_current=1
safe_mode_gpio=4

Cuối cùng, dùng adapter 5V công suất ít nhất 2A cho RPi

* RPi version 3 mặc nhiên có 1200mA cho 4 USB và LAN rồi và các dòng lệnh trên không tác dụng

Một số HDD 2.5″ có dòng khởi động > 1000mA khi cắm vào RPi có thể làm RPi mất nguồn và ngưng hoạt động. Một số HDD 2.5″ có công suất tiêu thụ dưới 800mA hay nhiều SSD có thể hoạt động với RPi mà không cần được cấp nguồn riêng.

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *