MultCloud-Free App for Transferring Files across Cloud Drives

MultCloud hỗ trợ upload, download, copy, move giữa các ổ đĩa đám mây hay desktop và các ổ đĩa đám mây qua giao diện web. Các thao tác copy, move giữa các ổ đĩa đám mây theo nguyên lý “Khởi tạo và quên đi“, sau khi chỉ định nguồn và đích thì MultCloud sẽ tự đảm nhận công việc, người dùng có thể đóng trình duyệt để làm việc khác. Sau đó có thể đăng nhập lại để theo dõi tiến trình nếu cần. Tốc độ copy file từ Dropbox đến Box vào khoảng 1.2Mbps

MultCloud hỗ trợ các dịch vụ ổ đĩa đám mây phổ biến như Dropbox, Google Drive, Amazon Drive, OneDrive, Amazon S3, Box, Copy, Alfresco, tất cả dịch vụ hỗ trợ WEBDAV, FTP

Có thể dùng File Manager của MultCloud để quản lý file ở các ổ đĩa đám mây, khi đó các ổ đĩa đám mây xem như thư mục trong môi trường MultCloud.

Băng thông dành cho Free User là 2TB/tháng. Để nâng lên 10TB/tháng cần đăng lên FaceBook, Twitter, G+, Blog hay Forum dòng quảng cáo sau đây

MultCloud (https://www.multcloud.com/), a FREE and easy-to-use web app, supports for Managing Files and Transferring Files across Cloud Drives. Free provide 10TB traffic for data transmission.

Chú thích

Mỗi ổ đĩa đám mây có một giới hạn riêng về kích thước file upload, vì vậy thao tác copy có thể gặp lỗi nếu ổ đĩa đích chỉ chấp nhận file có kích thước nhỏ hơn file đang copy.

 

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *