Speedtest trên dòng lệnh

speedtest.net không xa lạ gì với người dùng internet

Trên RPi, chúng ta còn có thể đo tốc độ download/upload bằng speedtest.net trên màn hình puTTy, thay vì dùng browser trên màn hình đồ họa, nhờ vào script Python của Matt Martz.

Cài đặt

wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod +x speedtest-cli

Sử dụng

./speedtest-cli

Kết quả đo tốc độ mạng Viettel, gói 20Mbps

Screenshot 2015-05-29 18.27.20

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *