Bài 16: Email

Ngày nay, các email server đều có những qui luật nghiêm ngặt để lọc email đến, thí dụ các email không đến từ địa chỉ ip tĩnh đều được xem là spam. Để tránh điều này, chúng ta gởi mail từ RPI nhờ vào server của Google, Microsoft hay Yahoo… Tất nhiên trước hết phải có tài khoản của dịch vụ tương ứng.

Screenshot-2014-09-30-14.44.18

Từ RPI có thể gởi/nhận email. Mail server như Google mail hay Yahoo mail lưu trữ mail gởi đến, cho đến khi người nhận kết nối với server để lấy mail về. Ngoài ra còn có dịch vụ email hoạt động theo cơ chế khác, không lưu trữ email (xem bài 17)

Có nhiều ứng dụng mail client, sau đây là các mail client thường được dùng, chọn lựa theo các tiêu chí

  • Gọn nhẹ
  • Tương thích với ứng dụng khác như mutt
  • Có thể gởi email theo cú pháp sendmail
  • Có thể gởi email từ nhiều account khác nhau

Chỉ nên cài đặt một trong số các mail client.

 

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *