Search Results for: chạy khi khởi

Chạy ứng dụng 1 lần khi khởi động

Có bao nhiêu cách chạy ứng dụng khi khởi động thì có bấy nhiêu cách chạy ứng dụng một lần duy nhất trong lần khởi động tới. Trước hết soạn tập tin bash /root/runonce.sh để gọi các lệnh theo nhu … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

5 cách chạy ứng dụng khi RPi khởi động

rc.local .bashrc init.d tab systemd crontab

Leave a Comment

Filed under Software

Khởi động Ubuntu từ USB

Vật liệu cần: SD card đã cài PiOS hay một OS chạy trên RPi nào đó USB/HDD đã flash Ubuntu RPi đã cập nhật EEPROM để có thể khởi động từ USB Khởi động từ SD card đã cài PiOS, … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

RPi 4: Không thể boot khi cập nhật EEPROM

Sau khi chạy lệnh cập nhật sau đây, eeprom có bản cập nhật 2020-05-27 Lập trình lại EEPROM với firmware mới Sau đó khởi động lại thì RPi không boot từ USB được. Nguyên nhân là các file *.elf và … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Khởi động lại router từ xa

Thông thường chúng ta không cho phép login vào router từ WAN, vì vậy không thể vào giao diện web của router để chạy lệnh Reboot. Chúng ta xem xét trường hợp có switch (như sOnOff Basic) đứng trước router: … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

RPi – Khởi động từ ổ đĩa USB

Mặc định, RPi đã có hai kiểu boot: SD boot và USB boot. Tuy nhiên, USB boot không được cho phép theo mặc định, vì nó cần một ít chuẩn bị trước khi có thể hoạt động. Mới đây, raspberrypi.org … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Telegram: Trả lời/Điều khiển tự động dùng lua script

Cho telegram-cli chạy nền Chặn sự kiện msg.in để chọn lọc các tin nhắn đến và trả lời dựa trên tập hợp các từ khóa có sẵn

Leave a Comment

Filed under Software

Chạy nhiều ứng dụng song song

Kể từ RPi v2, CPU có 4 nhân. Vì vậy nên tận dụng khả năng của RPi để chạy nhiều chương trình song song, mỗi chương trình chạy trên một nhân khác nhau. Chạy song song khác với chạy đa … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

Bài 4: Khởi tạo và cài đặt software

1. Nối RPI vào mạng cục bộ Cắm thẻ nhớ có OS vào RPI, gắn dây mạng (ethernet) vào cổng LAN và cấp điện cho RPI. Đèn led màu đỏ cho biết RPI được cấp điện, đèn led màu xanh … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Software

inotifywait: vài lưu ý

Chạy inotifywait khi khởi động Có 5 cách để gọi chạy ứng dụng khi khởi động, trong đó rc.local được gọi muộn hơn trước khi xuất hiện màn hình đăng nhập. Nếu cho inotifywait giám sát một symbolic link thì … Continue reading

Comments Off on inotifywait: vài lưu ý

Filed under Software