Các tên miền của My RPi

Ngoại trừ tên miền ly-le.info đăng ký tại godaddy.com My Rpi còn dùng DDNS tại changeip.com

Sau khi chuyển về host trên RPi, các tên miền sau đây được dùng:

Tên miền myrpi.ly-le.info được chuyển hướng đến https://pi.ddns.mobi vì RPi có ip động.

Tất cả truy cập đều dùng giao thức https (SSL)

Leave a Comment

Filed under Software

Comments are closed.